+48 886 229 290  kontakt@ajubiler.pl

Obrączki złote do -35%

Regulamin

Regulamin

Satysfakcja klienta z dokonanego u nas zakupu jest dla nas najważniejsza.

 1. Większość biżuterii jest wykonywana na specjalne zamówienie. Maksymalny czas realizacji wynosi 14 dni roboczych (liczone od dnia zaksięgowania wpłaty zadatku bądź całości kwoty).
 2. Złożenie zamówienia przez wrzucenie do koszyka traktujemy jako wstępne a wszelkie szczegóły ustalamy w korespondencji mailowej lub telefonicznie.
 3. W przypadku biżuterii wykonywanej na zamówienie wymagamy zadatku , która stanowi 20% wartości zamówienia.
 4. Realizujemy wysyłki za granicę. Wycena podawana jest indywidualnie.
 5. Możliwa jest płatność przelewem na konto bankowe.
 6. Wysyłka za pobraniem możliwa jest wyłącznie w Polsce.
 7. Zamówiony towar, po zapłacie całości kwoty, można odebrać osobiście w każdym z naszych salonów jubilerskich.
 8. Gwarantujemy w przyszłości korektę rozmiaru zakupionych u nas obrączek i pierścionków - odpłatnie.
 9. Grawer wewnętrzny wykonujemy w prezencie  do 25 znaków i tylko w obrączkach.
 10. Wszystkie zakupione u nas obrączki objęte są 24 miesięczną gwarancją.
 11. Zapewniamy odnowienia obrączek – dwa razy w ciągu dwóch lat.  Oferta skierowana tylko do kolekcji  AJubiler S.C i tylko przy zakupie obrączek w próbie 585 w jednym z naszych salonów.
 12. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny Odpowiadamy na wszystkie e-maile tak szybko jak tylko jest to możliwe.


REGULAMIN Firmy Jubilerskiej


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania Sklepu internetowego, działającego pod adresem: www.ajubiler.pl z siedzibą w Bytomiu, w tym zasady dokonywania przez Klientów Zamówień.
2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.

Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ajubiler.pl
Produkt - produkt lub produkty przeznaczone do sprzedaży detalicznej, dostępne w Sklepie.

Cena –cena Produktu umieszczona na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie. Ceny podane są cenami brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Informacyjnie są podawane ceny również w innych walutach przeliczone w/g aktualnego kursu NBP. Cena nie uwzględnia kosztów dostawy.

Koszty dostawy – koszty związane z dostarczeniem Produktu do Miejsca dostawy.

Dostawca – firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą.

Zamówienie – zamówienie Produktu złożone przez Klienta, zgodnie z Regulaminem. Zamówienie stanowi ofertę zakupu, jednak do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia Klient może bez żadnych konsekwencji zrezygnować lub zmienić zamówienie. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu potwierdzenia e-mailem przez Kupującego ostatecznej ceny, ewentualnych modyfikacji wyrobu oraz wpłaty zaliczki jeżeli jest wymagana.

Miejsce dostawy – adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

3. Sprzedawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży biżuterii przy wykorzystaniu sieci Internet.
4. Sprzedawca realizuje Zamówienia na terenie RP i innych krajów.
5. Dostępność Produktów jest aktualizowana na bieżąco jednak w związku z tym, ze większość wykonywana jest na specjalne zamówienie czas realizacji zamówienia obejmuje czas niezbędny na wyprodukowanie zamówionego produktu.
6. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu są zaproszeniem do składania ofert przez Klientów i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
7. Komputer Klienta powinien posiadać dostęp do Internetu i system operacyjny umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej.
8. Klientów obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
9. Biuro Obsługi Klienta dostępne jest pod nr
+48 886229290(koszt połączenia wg stawek operatora)

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
10. Sprzedawca prowadzi obsługę mailową Klientów od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
11. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 1 roku od daty zawarcia każdej z umów.
12. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

§ 2. Składanie Zamówień

1. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie poprzez stronę internetową Sklepu www.ajubiler.pl
2. Złożenie Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu jest możliwe po:
a) dokonaniu wyboru zamawianych Produktów (dodanie do „koszyka”);

b) zarejestrowaniu się w systemie lub bez rejestracji po uprzednim prawidłowym wypełnieniu formularza z danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia.
c) zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.
3. Rejestracja odbywa się jednorazowo. Kolejne Zamówienia mogą być składane na podstawie uprzednio zarejestrowanego loginu i hasła Klienta. Login i hasło mają charakter poufny. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane   ich ujawnieniem przez Klienta osobom trzecim. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Klient.
4. Dokonywanie Zamówień poprzez stronę internetową Sklepu możliwe jest 24 godziny na dobę.

Złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji.
Do momentu potwierdzenia zamówienia, ostatecznej akceptacji i przyjęcia do realizacji Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w pełnym dopuszczonym przez producenta zakresie. Dotyczy to takich zmian jak np. szerokość obrączki,   oprawa kamieni, kolor złota, faktura powierzchni itp. Jeśli wprowadzone zmiany mają wpływ na cenę Klient zostanie o tym poinformowany e-mailowo, bądź telefonicznie i realizacja zamówienia nastąpi po akceptacji nowej ceny.

§ 3. Zawarcie umowy sprzedaży.

1. Po złożeniu Zamówienia przez wrzucenie do koszyka Klient otrzyma automatycznie wysyłany e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia, z wyszczególnieniem nazwy Produktu, numeru Produktu, ilości sztuk, rozmiaru, oprawy kamieni,   ceny Produktu, kosztów, i sposobu dostawy, całkowitej sumy do zapłaty oraz Miejsca dostawy oraz wybranej przez Klienta formy płatności. W ciągu kilku godzin nasza konsultantka skontaktuje się mailowo lub telefonicznie uzgadniając   szczegóły dotyczące zamówienia, potwierdzi rozmiary i ewentualne modyfikacje produktu (w szczególności dotyczy to obrączek) i ostatecznie potwierdzi zamówienie.
2. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji.
3. Wszystkie zamówienia złożone do godziny 12.00 danego dnia obsługiwane są przez Sprzedawcę w tym samym dniu roboczym. Zamówienia złożone później są przez Sprzedawcę na następny dzień roboczy.
4. W przypadku wątpliwości, co do rzeczywistego zamiaru Klienta zawarcia umowy lub jej realizacji, Sprzedawca zastrzega sobie prawo uzyskania dodatkowego potwierdzenia Zamówienia w formie e-mailowej lub  telefonicznej.
5. W przypadku, gdy Klient nie wypełnił prawidłowo formularza niemożliwe jest potwierdzenie zamówienia w drodze e-mailowej czy telefonicznej Zamówienie nie będzie realizowane.
6. W przypadku zawarcia umowy długoterminowej(max 24 dni) na wykonanie towaru (np. obrączki), cena może ulec zmienie bez uprzedzenia z przyczyn losowych, spowodowanych np. sytuacją w kraju.

7.Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia jeśli zamówienie jest niekorzystne dla sklepu : 

a. zmaiana cen złota na giełdzie 

b.zamówienie zawiera błąd wynikający z przeciąrzenia strony . lub błedu ludzkiego podczas wprowadzania towaru na stronę 

c.z błedem wprowadzony towar do obrotu 

d. błedna wycena 

e. celowe wprowadzenie w błąd 

§ 4. Terminy dostawy

Realizacja Zamówień.
1. Termin dostawy wynosi maksymalnie 14 dni roboczych i zależny jest od rodzaju zamówionego Produktu.
2. W momencie przyjęcia Zamówienia do realizacji Klient otrzyma informację o czasie realizacji Zamówienia.
3. Termin dostawy liczony jest od momentu dokonania zapłaty całości należności lub  zadatku w przypadku płatności na rachunek bankowy.
4. W przypadku produktów wykonywanych na specjalne zamówienie ( w szczególności obrączek ślubnych) wymagany jest zadatek  w wysokości 20%.  W przypadku Produktów wykonywanych na specjalne zamówienie termin dostawy liczony jest od momentu wpłaty zaliczki.
5. Jeśli w terminie, o którym mowa w ust. 1 nie będzie możliwe zrealizowanie Zamówienia z uwagi na niedostępność zamówionego Produktu lub niemożliwość jego wykonania, wówczas Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta,   który w takim przypadku może: anulować Zamówienie, wyrazić zgodę na realizację Zamówienia w częściach, zmienić jego zawartość (np. zrezygnować z części Produktów) lub wyrazić zgodę na zmianę terminu dostawy. W przypadku   anulowania Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi uiszczoną kwotę, jeżeli klient dokonał przedpłaty.
7. Jeśli Klient nie otrzyma zamówionego Produktu, w terminie wskazanym w e-mailu, o którym mowa
w § 3 ust. 3, proszony jest o tym poinformować Sprzedawcę.

8. Sprzedawca dostarcza Klientowi Produkt wraz z paragonem.

§ 5. Dostawa Towaru

Koszty dostawy
1. Dostawa Produktu w formie przesyłki kurierskiej jest realizowana za pośrednictwem Dostawcy.
2. Klient zostanie poinformowany e-mailem o wysłaniu Produktu. Dodatkowo nr kontaktowy podany przez Klienta zostanie przekazany kurierowi, który dostarcza przesyłkę w celu bezpośredniego kontaktu i ustaleniu czasu i miejsca odebrania przesyłki.
3. Koszt dostawy  oraz forma płatności dla wybranego Produktu podane są na stronie internetowej.
4. W przypadku, gdy Klient nie będący konsumentem stwierdzi, że przesyłka jest uszkodzona powinien odmówić przyjęcia przesyłki i zgłosić Dostawcy żądanie protokolarnego ustalenia stanu przesyłki. W każdym przypadku taki Klient powinien w terminie 2 dni poinformować Sprzedawcę o uszkodzeniu przesyłki i udzielić Sprzedawcy wszelkich informacji niezbędnych w celu ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.
5. W przypadku, gdy przesyłka w chwili dostawy nosi ślady naruszenia, dające się z zewnątrz zauważyć, Klient będący konsumentem może odmówić przyjęcia przesyłki, proszony jest również zgłosić Dostawcy żądanie protokolarnego ustalenia stanu przesyłki lub w innej formie zgłosić zastrzeżenia, co do stanu przesyłki. W każdym przypadku taki Klient proszony jest w terminie 2 dni poinformować Sprzedawcę o uszkodzeniu przesyłki i udzielić Sprzedawcy wszelkich informacji niezbędnych w celu ustalenia odpowiedzialności Dostawcy. Powyższy zapis nie nakłada na Klientów będących konsumentami żadnych zobowiązań, ani nie wyłącza i nie ogranicza ich uprawnień, wynikających z niezgodności Produktu z umową.

6.Jeśli klient nie odbierze przesyłki od kuriera lub z  paczkomatu i przesyłka wróci do nadawcy , koszt przechowania jest naliczany za każdy dzień w kwocie 60 zł .Ponowne przesłanie według cennika po wczesniejszym przelaniu pieniedzy na konto firmy.

§ 6. Płatności

1. Klient ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących form:
a) przy dostawie Produktu za pobraniem - za pośrednictwem Dostawcy;
b) wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy (np. przelewem) - w terminie dwóch tygodni od złożenia Zamówienia:
2. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia.  Należność należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedawcy: -----------------------------------. Możliwa jest również płatność gotówką za pobraniem za pośrednictwem Dostawcy, przy czym ta forma płatności ograniczona jest wyłącznie do terenu Polski.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktu do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 7. Odstąpienie Konsumenta od Umowy

1. Zgodnie z Art.27 Rozdz.4 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 30.V.2014  poz. 827), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki przez Kupującego z wyłączeniem produktów wykonywanych na specjalne zamówienie. O odstąpieniu od umowy Klient może poinformować Sprzedającego e-mailem (wzór oświadczenia o odstąpieniu zawiera formularz zwrotu – załącznik nr 1) lub składając oświadczenie na piśmie. 
2. Klient powinien zwrócić Produkt wraz z opakowaniem, certyfikatem, kartą gwarancyjną i dowodem zakupu.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, na zasadzie wskazanej w Art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 827, zarówno Sprzedawca, jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy w przypadku biżuterii dotyczy to w szczególności opakowania, certyfikatu, karty gwarancyjnej i dowodu zakupu - paragonu lub faktury.
4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 827 w szczególności w przypadku umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb, w szczególności dotyczy to dotyczy to biżuterii takiej jak pierścionki czy obrączki wykonywanej na specjalne zamówienie z określeniem rozmiarów, próby i koloru złota, rodzaju i wielkości oprawionych kamieni, treści grawerunku itp.
5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwróci Klientowi poza wartością przedmiotu również koszt jego wysyłki do Kupującego w/g najniższej dostępnej w opcjach dostawy stawki. Klient pokrywa jedynie koszt przesyłki zwrotnej.
6. Jeżeli na produkt była wystawiona faktura VAT to w przypadku odstąpienia od umowy, po odbiorze Produktu, Klient otrzyma od Sprzedawcy fakturę korygującą,

§ 8. Reklamacje

1. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) gdzie wadą fizyczną jest niezgodność towaru z umową, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania produktu.
2. W celu zareklamowania wadliwego lub niezgodnego z umową Produktu, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wadliwości Produktu, ze wskazaniem przyczyny reklamacji, z podaniem swoich danych, w tym adresu e-mail lub numeru telefonu, potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji. Formularz reklamacji stanowi załącznik nr 1. Podpisany i wypełniony formularz  wraz z reklamowanym Produktem Klient powinien przesłać na adres: email: kontakt@ajubiler.pl lub dostarczyć do któregokolwiek salonu jubilerskiego firmy AJubiler. Nie będą przyjmowane żadne przesyłki reklamacyjne przesyłane do Spółki za pobraniem.
3. Odbiór reklamowanego Produktu od Klienta wraz z reklamacją nastąpi na koszt Sprzedawcy, po uprzednim ustaleniu terminu oraz sposobu dostarczenia z Biurem Obsługi Klienta.
4. Reklamacji podlega również niekompletna realizacja Zamówienia tj. dostawa mniejszej ilości Produktów niż zamówione przez Klienta. W takiej sytuacji dla złożenia reklamacji wystarczy przesłanie formularza reklamacji na adres wskazany w ust. 2 powyżej.
5. Sprzedawca poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 30 dni od złożenia reklamacji.
6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający niezwłocznie wymieni wadliwy produkt na nowy lub wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości naprawy, wymiany produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci niezwłocznie należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką zapłacił klient za nabycie danego produktu.

§ 9. Zwrot należności Klientom

1. Sprzedający dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
a) anulowania zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją;
b) zwrotu produktu zakupionego w sklepie internetowym;
c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
3. Sprzedający dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy klienta(w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) - jeśli zamówienie zostało opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej lub przy odbiorze u kuriera.

§ 10. Warunki gwarancji

1. Wszystkie sprzedawane produkty objęte są gwarancją Sprzedającego oraz w większości przypadków  również    gwarancją producenta. Uprawnienia i obowiązki stron zawarte są w karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu.
2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.    Korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi z tytułu rękojmi należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 8 regulaminu.

§ 11. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.

§ 12. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
  2. Klient dokonując rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę, podanych w formularzu danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) w celu realizacji umowy. W tym celu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje Zamówienie.
  3. Podanie przez Klienta następujących danych osobowych: imię, nazwisko, e-mail, ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu jest niezbędne w celu realizacji Zamówienia.
  4. Klient dokonując rejestracji może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w formularzu w celach reklamy, badania rynku, badania zachowań i preferencji Klienta z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby

AJubiler S.C.
41-902 Bytom