+48 886 229 290  kontakt@ajubiler.pl

Obrączki złote do -36%

GRAWER

GRAWER

Grawer na Blaszkach Bransoletkach Zegarkach

Grawer na Długopisach Piórach

Sentencje na grawer

  Grawer Diamentowy
 


 

                            


Wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz bardzo dobre zaplecze techniczne są dla naszych klientów gwarancją jakości .
Obecnie dysponujemy kilkoma technikami obróbki. Stosujemy metody grawerstwa tradycyjnego:

 • ręcznego
 • maszynowego
 • komputerowego CNC

które pozwalają na dotychczas nieosiągalną precyzję , nie powodując jednocześnie utraty jakości usług.

Usługi obejmują także prace projektowo - graficzne. Wykonujemy grawer na materiałach własnych lub powierzonych przez Klienta.
Realizujemy zamówienia nietypowe.
Dziękujemy wszystkim naszym klientom za dotychczasowe zaufanie, oraz zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Zapraszamy do korzystania z bogatej oferty wykonywanej przez nas sztuki grawerskiej.

GRAWER OBRĄCZKI

Jeżeli chcą Państwo urozmaicić swoje obrączki i sprawić, aby nabrały one jeszcze większej symboliki, oferujemy Państwu dwa rodzaje grawerunku:

 • wewnątrz obrączek
 • na zewnątrz obrączek.

Ten niedrogi zabieg pozwala na umieszczenie w obrączkach dowolnego wyrazu, daty, imion, a kończąc na cytatach.
Jedynym ograniczeniem jest rozmiar obrączki. Maksymalnie długość napisu może wynosić 15 znaków nie licząc spacji oraz kropek.
W przypadku chęci zamówienia dłuższej treści prosimy o kontakt z naszym konsultantem na adres email: ajubiler@gmail.com lub  kontakt@ajubiler.pl  

Cytaty do grawerowania 

 • A capite ad calcem– Od głowy do pięty (Od stóp do głów).
 • A casu ad casum– Od przypadku do przypadku.
 • A fructibus eorum cognoscetis eos– Po ich owocach ich poznacie.
 • A maximis ad minima– Od największych do najmniejszych.
 • A priori– Uprzedzając fakty (dosł. z góry).
 • A verbis ad verbera– Od słów do rękoczynów.
 • Ab alio exspectes, alteri quod feceris– Od innego oczekuj tego, co robisz drugiemu; jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie
 • Ab equis ad asinos– Z deszczu pod rynnę (dosł. z koni na osły)
 • Ab Iove principium– Początek od Jowisza.
 • Ab ovoOd początku.
 • Ab ovo usque ad mala– Od początku do końca (dosł. od jajka do jabłek).
 • Ab urbe condita– Od założenia Rzymu; od początku.
 • Absens carens– Nieobecny traci.
 • Absente reo– Pod nieobecność oskarżonego.
 • Absterget Deus omnem lacrimam ab oculis eorum– I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich.
 • Acta est fabula– Sztuka jest skończona
 • Acti labores iucundi– Dokonane prace przyjemne.
 • Actis testantibus– Jak świadczą akta.
 • Actum ne agas– Nie rób tego, co już jest zrobione.
 • Actus hominis non dignitas iudicentur– Niech będą sądzone czyny człowieka, a nie jego godność.
 • Acu rem tetigisti– Trafiłeś w sedno (dosł. dotknąłeś rzeczy igłą).
 • Ad imaginem quippe Dei factus est homo– Na obraz bowiem Boży stworzony jest człowiek.
 • Ad kalendas Graecas– Na czas nieokreślony (dosł. do greckich kalend).
 • Ad maiorem Dei gloriam– Dla większej chwały Bożej.
 • Ad meliora tempora– Do lepszych czasów; obyśmy się spotkali w lepszych czasach.
 • Adhibe rationem difficultatibus– W trudnościach odwołuj się do rozumu
 • Admoneri bonus gaudet– Dobry człowiek z radością przyjmuje napomnienia 
 • Adulescentia est tempus discendi, sed nulla aetas sera est ad discendum– Młodość jest czasem nauki, ale żaden wiek nie jest zbyt późny do podjęcia nauki.
 • Adveniat regnum Tuum– Przyjdź Królestwo Twoje.
 • Adversae res admonent religionem– Przeciwności uczą pobożności.
 • Aequam memento rebus in arduis servare mentem non secus in bonis– Pamiętaj zachować spokój umysłu tak w nieszczęściu jak i w powodzeniu.
 • Aequat omnes cinis; impares nascimur, pares morimur– Wszystkich zrównuje proch; rodzimy się nierówni, równi umieramy.
 • Aeris alieni comes miseria– Towarzyszką długu jest nędza.
 • Aetas dulcissima adulescentia est– Najmilszym okresem życia jest młodość.
 • Alea iacta est– patrz Iacta alea est.
 • Alea, vina, Venus, per quae sum factus egenus– Kości, wino i Wenus, przez to stałem się nędzarzem.
 • Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt– Cudze błędy/winy mamy na oku, nasze poza nami.
 • Alienis delectari malis – voluptas inhumana– Cieszyć się z cudzego nieszczęścia to radość nieludzka.
 • Alitur vitium vivitque tegendo– Wada podrasta i życie jej jest podtrzymywane, gdy jest w ukryciu.
 • Aliud clausum in pectore, aliud in lingua promptum habent– Ludzie mają co innego w sercu, co innego na języku.
 • Aliud est facere, aliud est dicere– Co innego jest dotrzymać słowa, co innego obiecać.
 • Alius est Amor, alius Cupido– Co innego miłość, co innego namiętność.
 • Alma Mater– Matka Karmicielka.
 • Alter alterum docet– Jeden uczy drugiego.
 • Alteri vivas oportet, si tibi vis vivere– Trzeba żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie
 • Amantes amentes– Zakochani są jak szaleńcy
 • Amantium irae amoris integratio– Kłótnie kochanków umacniają ich miłość
 • Ambitiosa non est fames– Głód nie ma ambicji.
 • Amici fures temporum– Przyjaciele to złodzieje czasu.
 • Amicorum omnia communia– U przyjaciół wszystko jest wspólne.
 • Amicum perdere est damnorum maximum– Stracić przyjaciela to największa ze strat.
 • Amicus certus in re incerta cernitur– Pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnej sytuacji.
 • Amicus optima vitae possesio– Przyjaciel to największy skarb w życiu.
 • Amicus Plato, sed magis amica veritas– Przyjacielem Plato, lecz większą przyjaciółką prawda.
 • Amicus stultorum similis efficietur– Przyjaciel głupich stanie się do nich podobny; kto z kim przestaje, takim się staje.
 • Amittit merito proprium, qui alienum appetit– Słusznie traci swoje, kto sięga po cudze.
 • Amor caecus– Ślepa miłość.
 • Amor magister optimus– Miłość najlepszym nauczycielem.
 • Amor non quaerit, amor reperit– Miłość nie szuka, miłość znajduje.
 • Amor omnibus idem– Miłość dla wszystkich jednaka
 • Amor patriae nostra lex– Miłość do Ojczyzny naszym prawem.
 • Amor tollit timorem– Miłość usuwa strach
 • Amor vincit omnia– zob. Omnia vincit amor...
 • Amo te, ama me– Kocham cię, kochaj mnie.
 • Anceps remedium melius quam nullum– Niepewne lekarstwo lepsze niż żadne.
 • Anguis in herba– Wąż w trawie
 • Animam debet– Winien duszę
 • Animos labor nutrit– Praca karmi umysły.
 • Animus aeger semper errat– Chory umysł zawsze błądzi.
 • Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam– Ogłaszam wam radość wielką: mamy papieża.
 • Annus superior semper melior– Rok ubiegły zawsze lepszy
 • Apage, Satanas!– Idź precz, szatanie!
 • Aqua et panis est vita canis– Woda i chleb to życie psa
 • Arbiter elegantiarum– Mistrz dobrego smaku
 • Arcus nimium tensus rumpitur– Łuk zbytnio naciągnięty pęka
 • Ardua prima via est– Początki są trudne (dosł. pierwsza droga jest stroma).
 • Argumentum pessimi turba– Zgubnym argumentem jest tłum.
 • Arma virumque cano– Opiewam czyny orężne męża.
 • Ars alit artificiem– Sztuka żywi twórcę.
 • Ars est celare artem– Sztuką jest ukryć sztukę.
 • Ars est philosophia vitae– Sztuka jest filozofią życia.
 • Ars longa, vita brevis– Sztuka długotrwała, życie krótkie.
 • Artes Liberales– Sztuki wyzwolone.
 • Artes serviunt vitae, sapientia imperat– Umiejętności służą życiu, mądrość nim włada
 • Artificem commendat opus– Dzieło mistrza chwali
 • Asinus ad lyram– Osioł przy lirze; pasuje jak wół do karety.
 • Asinus asino pulcherrimus– Osioł dla osła jest najpiękniejszy.
 • Asinus asinorum– Osioł nad osłami
 • Asinus asinorum in saecula saeculorum– Osioł nad osłami na wieki wieków (wyjątkowy głupiec).
 • Asinus in tegulis– Osioł na dachu
 • Assidue addiscens ad senium venio– Douczając się nieustannie dochodzę do starości
 • Attendite a falsis prophetis– Strzeżcie się fałszywych proroków
 • Audaces fortuna iuvat timidosque repellit– Śmiałym los sprzyja i bojaźliwych odtrąca
 • Audentes Fortuna iuvat decoratque corona– Odważnych los wspiera i koroną wieńczy
 • Audi multa, loquere pauca– Słuchaj dużo, mów mało
 • Audi, vide, sile– Słuchaj, patrz i zachowaj milczenie.
 • Audiatur et altera pars– Należy wysłuchać i drugiej strony
 • Aurea dicta– Złote słowa
 • Aurea mediocritas– Złoty środek (umiar)
 • Auribus frequenitius quam lingua utere– Uszu używaj częściej niż języka
 • Aut amat, aut odit mulier, nil est tertium– Kobieta albo kocha albo nienawidzi, nie ma nic trzeciego
 • Aut bibat, aut abeat– Niech pije albo niech sobie idzie
 • Aut Caesar aut nihil– Być albo Cezarem, albo niczym
 • Aut viam inveniam aut faciam– Albo znajdę drogę, albo ją sobie utoruję
 • Aut vincere, aut mori – Albo zwyciężać, albo umierać
 • Avaritia et arrogantia praecipua validiorum vitia– Chciwość i bezczelność to główne wady możnych
 • Ave, Caesar, morituri te salutant– Witaj, Cezarze, idący na śmierć cię pozdrawiają
 • Avida est periculi virtus– Męstwo jest chciwe niebezpieczeństwa
 • Avidis, avidis natura parum est– Dla chciwych mało i całego świata
 • Avito vivit honore– Żyje zaszczytami przodków
 • Axis mundi– oś świata

Sentencje do grawerowania 

Nigdy nie walcz o przyjaźń. O prawdziwą - nie musisz. O fałszywą - nie warto

Najlepsza mama na świecie

Przyjaciel to człowiek, który wie wszystko o Tobie i nadal Cię lubi

Najlepsza przyjaciółka na świecie

Czekałem na Ciebie

Do zakochania jeden krok

Pokaż, ze kochasz

Ktoś Cię kocha

Idealnie dopasowani

Tak smakuje miłość

Bądź moim sercem

Masz w sobie siłę!

Give me more

Kocha się raz

Nobody is perfect but YOU

Kocham Cię

Zmień siebie, a zmienisz cały świat

Always? Always.

Love Laugh Inspire

Witamy na świecie

Moja muzyka to Ty

4luck

Marzenia się spełniają

Masz prawo marzyć i śnić

Remember to be happy

My dream is to be your dream

Never give up

Idź prosto do celu

The world is yours

Tak smakuje życie

Warto kochać

Uwielbiaj mnie

Jedna droga

Pokochaj siebie

Nie bój się miłości

Chcieć, to móc

Don't worry be happy

Schudnąć to trochę umrzeć

Mój kocurze!

Robimy swoje

Wierzę w Ciebie

Tęsknie za Tobą

Wiara czyni cuda

Myśl pozytywnie!

Jestem sobą

Normal is boring

Od zawsze na zawsze

Nie bój się miłości

Masz w sobie siłę

Idź własną drogą

Uśmiech to podstawa

Dreams come true

Let's dance

Każdy dzień to Twój dzień

Now or never

Życie to cud

Bad girl

Do zakochania jeden krok

Wymarzona

Be strong

Szczęśliwa mamusia

Serduszko tatusia

Oczko w głowie

Uwielbiam Cię

Życie to najlepszy nauczyciel

Dasz radę!

Czekaliśmy i udało się!

Bądź najlepszą wersją siebie

Never give up

4luck & 4love

Liczysz się tylko Ty

Jest pięknie!

Chwilo, trwaj!

Wszystko się uda

Uwierz w siebie!

Nasza księżniczka

Dziękuję Bogu za każdy dzień

Love forever

I need you more than air

Bądź szczęśliwa

Nic Cię nie zatrzyma

Muzyka to lek na wszystko

No boyfriend no problem

Jesteś moją gwiazdą

Wiara w siebie

Zawsze własnymi drogami

Yes We Can Be Happy

Hello, I love you

Sięgaj gwiazd

Legendą się staje, nie rodzi

What we think is what we become

We all born crazy

Mam wszystko!

Mamy siebie, mamy wszystko!

Kolejny dzień bycia mistrzem

Dzień bez Ciebie, dniem straconym

Z Tobą przez życie

Just be free

Be my Love

Believe in magic

Nie zadzieraj z blondynkami!

Życie jest piękne!

If you can dream it, you can have it

Przyjaciele na zawsze

Life id an andventure, so go on

Nie rezygnuj w walce o szczęście

Facet mojego życia

Liczysz się tylko ty

Jesteś idealna

Codziennie piękniejsza

Przypadek nie istnieje

The Word is mine, nothing in impossible

Miłość cierpliwa jest

Pasujemy do siebie

I love you so much

Pokaż, na co się stać

Z uśmiechem przez życie

Razem świat jest nasz

Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać